Ga naar content
Morsestraat 4
3846 CW Harderwijk

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Via onze websites bieden wij informatie en diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van den Berg glas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de juiste toestemming gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld van u of van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandenbergglas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van den Berg glas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het maken van een afspraak
 • Het maken van een offerte
 • Het maken van een factuur
 • Het voeren van correspondentie over zaken betreffende onze dienstverlening: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening
 • Van den Berg glas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Van den Berg glas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van den Berg glas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van den Berg glas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia
Bewaartermijn: Zolang u klant bent of niet langer dan wettelijke bewaartermijn.
Reden: Voor het uitvoeren van onze dienstverlening en het leveren van service bij vragen of klachten.
Adres
Bewaartermijn: Zolang u klant bent of niet langer dan wettelijke bewaartermijn.
Reden: Voor het uitvoeren van onze dienstverlening en het leveren van service bij vragen of klachten.
Bankrekening
Bewaartermijn: Zolang u klant bent of niet langer dan wettelijke bewaartermijn.
Reden: Voor het afhandelen van betalingen die gerelateerd zijn aan geleverde producten of diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van den Berg glas verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van den Berg glas gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Van den Berg glas gebruikt deze met een puur technische functionaliteit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van den Berg glas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandenbergglas.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van den Berg glas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@vandenbergglas.nl.

Van den Berg glas heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Wij werken uitsluitend met beveiligde, versleutelde verbindingen door middel van SSL certificaten. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Onze websites zijn beveiligd tegen aanvallen en virussen.
 • Onze software wordt actueel gehouden. Op onze computers is beveiligingssoftware geïnstalleerd in de vorm van een virusscanner. 

Contactgegevens

Van den Berg glas, gevestigd aan Galvanistraat 22, 3846 AT Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
 • Advies op maat
 • Geen voorrijkosten
 • Gratis inmeten